Miskolc a te helyed

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Humánpolitikai referens

munkakör betöltésére.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A költségvetési szerv feladatkörét a 250/2014. (X. 2.) Kormányrendelet, illetve az Alapító okirat határozzák meg.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Próbaidő: 4 hónap

A munkavégzés helye: 1135 Budapest, Szabolcs u. 37-43.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a KEF tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok irányító vezetőivel kapcsolatos munkaügyi feladatok;
 • a szakterület profiljába illeszkedő belső normák (pld. Humánpolitikai Szabályzat) megalkotásában való aktív részvétel és közreműködés;
 • normatervezetek véleményezése;
 • a KEF Kollektív Szerződésének humánpolitikai vonatkozású részeinek figyelemmel kísérése, javaslattétel annak módosítására;
 • a KEF Esélyegyenlőségi Tervével kapcsolatos egyeztetési feladatok;
 • a szakterület kockázat- és adatkezelésével, valamint ellenőrzési nyomvonalával összefüggő évenkénti feladatok ellátása;
 • a szakterület munkájával összefüggő rendszeres beszámolók összeállításában aktív részvétel;
 • vezetői döntés – támogatás;
 • egyedi ügyek megoldásában való részvétel és közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az 51/2016. (XII.13.) NGM rendelet, valamint a Főigazgatóságnál hatályban lévő kollektív szerződés és a KEF szabályzataiban rögzített rendelkezések az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai/Egyetemi végzettség
 • Munkaügyi/humánpolitikai területen szerzett legalább 2 év tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi végzettség,
 • közigazgatásban szerzett jártasság és tapasztalat,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi. évi XXXIII. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapos, átfogó ismerete és alkalmazása.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 • Rendszerszemléletű és folyamatszemléletű gondolkodás,
 • Csapatmunkában való hatékony részvétel,
 • Megbízhatóság, precizitás, pontosság,
 • Proaktivitás,
 • Fokozott terhelhetőség,
 • Írásos anyagok magas színvonalú kivitelezésének képessége.

A pályázathoz csatolni kell:

 • A pályázó fényképes szakmai önéletrajza, továbbá az elbírálásnál előnyt jelentő egyéb tényezők ismertetése,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat,
 • A végzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat sikertelensége esetén hozzájárul önéletrajza zárt tárolásához,
 • Motivációs levél.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázat elbírálását követően azonnal

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023.02.10.

A KÖZIGÁLLÁSI PUBLIKÁLÁS IDŐPONTJA: 2023.01.19.             

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Jakab Tamásné humánpolitikai referens részére a „Jelentkezem” gombra kattintva keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.02.24.

Állás, munka területe(i):

 • HR, Munkaügy
 • HR adminisztráció
Cégnév: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság kef
Állás helye:
Állás-kategóriák:
Állásnév:
HASONLÓ ÁLLÁSOK