Feladatok

A Tatabányai Tankerületi Központ, valamint az általa fenntartott köznevelési intézmények működésével kapcsolatos humánpolitikai feladatok ellátása.

Az osztályvezető a szakmai vezető iránymutatásai alapján és vele együttműködve vezeti és ellenőrzi a Humánpolitikai és Igazgatási Osztály tevékenységét, koordinálja a Tatabányai Tankerületi Központ szervezeti és működési szabályzatában megjelölt személyügyi tevékenységgel összefüggő feladatokat. Biztosítja, hogy a szervezet működése megfeleljen a jogszabályoknak, a belső irányítási eszközökben foglaltaknak.

Megtervezi az osztály munkáját az éves munkatervnek és a szükséges feladatoknak megfelelően.

A szakterületére vonatkozó jogszabályokat, szabályzatokat naprakészen ismeri, azokat alkalmazni is tudja, a kormánytisztviselőktől a szakmai ismeretek elsajátítását megköveteli, gyakorlati alkalmazását elvárja, munkájukat szervezi és ellenőrzi.

A Tankerületi Központ állományába tartozó kormánytisztviselők, valamint a köznevelési intézményekben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos ügyek intézését, a személyügyi okiratok, egyéb iratok elkészítését teljeskörűen koordinálja és ellenőrzi. A szakterületen használat atipikus rendszerek működését és azok jogszerű használatát folyamatosan nyomon követi.

A hatáskörébe tartozó statisztikai jelentéseket, a feladatkörét érintő adatszolgáltatásokat és beszámolókat, jelentéseket elkészíti. Folyamatosan kapcsolatot tart a köznevelési intézmények vezetőivel, valamint a társszervezetek, partnerek képviselőivel.

Elvárások

A jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,
 • Magyar állampolgárság,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/szakképzettség:

Felsőfokú végzettség (főiskola/egyetem), humánpolitikai / humánszervező / személyügyi szervező / humánerőforrás-menedzser / államigazgatási / jogi / közgazdasági / pedagógus szakképzettség.

Egyéb pályázati feltétel:
 

 • KIRA, SAP és MS Office (irodai alkalmazások), levelező rendszerek (Outlook) felhasználói szintű ismerete és gyakorlata,
 • a pályázó nem áll a Kit. 117. § (6) és (8) bekezdése, továbbá a Kit. 166. § (4) bekezdése szerinti újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt.

Elvárt kompetenciák:
 

 • Szabálykövetés, fegyelmezettség,
 • Hatékony munkavégzés,
 • Problémamegoldó készség,
 • Együttműködés,
 • Kommunikációs készség

Előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
 

 • Vezetői, szakterületi vezetői tapasztalat,
 • Köznevelési szakágazatban igazgatási tevékenység keretében szerzett legalább 3 éves személyügyi tapasztalat,
 • Közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

Céginformáció

Munkavégzés helye: Komárom-Esztergom vármegye, 2800 Tatabánya, Győri út 29.
Betöltendő állás szakmacsoportja: HR és munkaügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), 
 

Jelentkezés módja

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ
címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29.); a borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosítót: TK/111/HR/KORISZ/00021-1/2024., valamint a
feladatkör megnevezését: személyügyi osztályvezető; vagy elektronikus úton Vereckei Judit
tankerületi igazgató asszony részére a Tatabányai Tankerületi Központ honlapján található központi elérhetőségre.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Takács Ádám szakmai vezető nyújt.
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését tanúsító dokumentum), amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá nem áll a Kit. 82. §-a szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve igazolja, hogy a Kit. 82. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy nem áll a Kit. 117. § (6) és (8) bekezdése, továbbá a Kit. 166. § (4) bekezdése szerinti újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
- adatkezelési nyilatkozat
- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.05.
A pályázat elbírálásának módja: amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.15.
Az álláshely a pályázat elbírálását követő munkanaptól betölthető azzal, hogy vezetői kinevezés az erre vonatkozó kormányzati engedélyt követően lehetséges. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indokolás nélküli eredménytelennek nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Cégnév: Tatabányai Tankerületi Központ
Állás helye:
Állás-kategóriák:
Állásnév:
FRISS HASONLÓ ÁLLÁSOK
E-MAILBEN

A "Feliratkozom" gombra kattintva elfogadja az általános biztonsági és szerződési feltételeinket.

HASONLÓ ÁLLÁSOK